VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (532/1999) 10 § ja 24§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomen Urheilumuseosäätiö sr
Paavo Nurmentie 1
00250 Helsinki
Y-tunnus: 0202320-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Ossi Viita
puhelin: +358 44 712 9345
sähköposti: etunimi.sukunimi@tahto.com

3. Rekisterin nimi
Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDON verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käsitellään  verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitämiseen sekä asiakkaiden tilausten arkistointiin  ja käsittelyyn. Tietoja voidaan käyttää myös verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastointiin, markkinointiin ja verkkokaupan mainonnan kohdistamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot verkkokaupassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Luovutamme palveluntarjoajillemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan  verkkokaupan asiakassuhteen hoitamiseksi. Näissä tapauksissa noudatamme tarkoin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietojen luovutus rajoittuu minimiin. Verkkokaupan oston yhteydessä ja toimituksissa luovutamme nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi kolmannelle osapuolelle, kuljetusyritykselle (Posti Oyj) tuotteen toimitusta varten. Rekisteröity voi tutustua ko. yrityksen tietosuojaselosteeseen heidän omilla verkkosivuilla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Verkkokaupan rekisterin asiakastietoja ei tallenneta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta sekä tarvittavat salasanat. Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

10.Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yhteyshenkilö Ossi Viidalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yhteyshenkilö Ossi Viidalle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yhteyshenkilö Ossi Viidalle.